logo-naar-keuze
 
bg-illustratie88
 

Wikipedia voor ouderinitiatieven

Ouderinitiatief Olivier in Moergestel heeft een eigen Wikipedia ontwikkeld waarin alle afspraken en begrippen van ouderinitiatief Olivier (www.oliviermoergestel.nl)  worden beschreven. Deze afspraken stonden verspreid in allerlei verslagen en notities en waren niet makkelijk terug te vinden. Deze Wikipedia heeft de toepasselijke naam Olipedia gekregen.

De opzet van Olipedia lijkt op Wikipedia. Het is als digitaal bestand een groei-document dat steeds kan worden verbeterd en uitgebreid. De samenhang tussen belangrijke onderwerpen is door links duidelijk aangegeven. De Olipedia is te vinden op de interne website van zorg- en wooninitiatief Olivier.

Doel

 • Gemaakte afspraken vastleggen zodat iedereen bij Olivier makkelijk kan opzoeken hoe bepaalde zaken geregeld zijn en waarom;
 • Steeds terugkerende discussies (ruis op de communicatielijn) vermijden;
 • Besluitvorming makkelijker maken; bestuur en team kunnen bij vergelijkbare situaties hierop teruggrijpen;
 • Nieuwe bewoners, ouders en teamleden kunnen snel hun weg binnen Olivier vinden;
 • Draagvlak voor versterking van het collectief, zorgen voor onderling begrip en solidariteit;
 • Zo nodig aanpassen van eerder genomen besluiten wanneer deze gedateerd zijn door bestuur Stichting Olivier na overleg met de Familieraad.

Hoe ziet Olipedia er in grote lijnen uit?

 • De onderwerpen staan op alfabetische volgorde
 • Per onderwerp bevat de eerste zin een korte definitie. De rest van de eerste alinea is een korte samenvatting van het artikel. In volgende paragrafen worden relevante onderdelen verder uitgelegd. In het artikel wordt doorgelinkt naar andere relevante onderwerpen in Olipedia of naar achtergrondnotities op de Olivier-website.
 • Per onderwerp staat onder het kopje ‘Status’ wat de herkomst is en wanneer zij door het bestuur van de Stichting en de Familieraad zijn behandeld. Daarmee vormen zij de bouwstenen van de Olivierorganisatie.

Olipedia is onderverdeeld in de volgende items;

Basisbegrippen

 • Doel van Olivier
 • Eigenheid van Olivier
 • Gescheiden zorg en wonen
 • Kwaliteit van de zorg
 • Maatschappelijke participatie
 • e.v.

Organisatie

 • Bewonersoverleg
 • Familieraad/Raad van Belanghebbenden
 • Gedragscode vrijwilligers/bestuursleden Stichting en Vereniging Olivier
 • Huisregels
 • Organisatie van Olivier
 • Stichting Olivier
 • Stichting Steunfonds Olivier
 • e.v.

Afspraken Olivier

 • Contracten
 • Nieuwe bewoner
 • Samenwonen?
 • Verhuizing
 • Vertrek van een bewoner
 • Vrijwilligers
 • Ziekenhuisopname

Wettelijke regelingen

 • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Kwaliteitseisen
 • Meldprotocol grensoverschrijdend gedrag
 • Testament en levenstestament
 • Zorginstanties
 • Wet zorg en dwang
 • WBTR

Financiën

 • ANBI status Vereniging Olivier
 • Boekhoudprogramma Unit4
 • Financieel zwaar weer
 • Financiële exploitatie Stichting Olivier
 • Financiële zaken individuele bewoners
 • Financiële zaken Vereniging Olivier
 • Financiën van het Olivier collectief
 • Huishoudpot
 • e.v.

Hier vindt u de volledige inhoudsopgave. Allemaal zaken waar een ouderinitiatief mee te maken kan krijgen en afspraken over zou moeten maken. Het is belangrijk om dit goed vast te leggen. Dat kan heel handig via een eigen digitaal systeem, via de interne website/ intranet. Dit document zou toegankelijk moeten zijn voor alle medewerkers en naasten van het ouderinitiatief.

Oudereninitiatieven

Vergezicht 36
6661 RE Elst
T: (0481) 374589
E: neveitaitininereduo.[antispam].@naar-keuze.nl

 

© Naar-Keuze 2024