logo-naar-keuze
 
bg-illustratie88
 

Traject opzetten Ouderinitiatief

Een ouderinitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking is een initiatief dat is opgezet door ouders van mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van een ouderinitiatief is om een passende en kwalitatief goede woonsituatie te creëren voor hun kinderen. Ouders van volwassenen met een verstandelijke beperking nemen hierbij vaak het voortouw, omdat zij zich zorgen maken over de toekomstige woonsituatie van hun kinderen wanneer zij zelf niet meer voor hen kunnen zorgen.

Een ouderinitiatief kan verschillende vormen aannemen, zoals het opzetten van een kleinschalige woongroep waarin de deelnemers met een verstandelijke beperking samenwonen en ondersteuning ontvangen, het oprichten van een oudercoöperatie die gezamenlijk een wooncomplex beheert, of het creëren van een dagbestedingslocatie waar mensen met een verstandelijke beperking activiteiten kunnen ondernemen.

Het idee achter een ouderinitiatief is dat ouders zelf de regie willen houden over de zorg en ondersteuning die hun kind met verstandelijke beperking ontvangt. Ze willen samen met andere ouders een omgeving creëren die aansluit bij de behoeften van hun kind en waar zij zich prettig en veilig voelen. Ouders nemen hierbij vaak ook de verantwoordelijkheid en hebben inspraak in de inzet van professionele zorgverleners.

Een ouderinitiatief kan worden ondersteund door gemeenten, zorginstellingen en andere betrokken partijen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van subsidie, faciliteiten of advies en ondersteuning bij de opzet en uitvoering van het initiatief.

Traject Ouderinitiatief

Initiatieffase 

 • Vraagverduidelijking d.m.v. vervolgbijeenkomsten
 • Werven mede deelnemers 
 • Oriëntatiebijeenkomst
 • Haalbaarheidsonderzoek 
 • Alternatieven bespreken 
 • Kennismaking deelnemers
 • Smoelenboek 
 • Uitwisseling van ieders wensen, ideeën en verwachtingen 
 • Informeren over PGB 
 • Formuleren en vastleggen van de voorlopige doelstelling en projectresultaat 
 • Bespreken en vastleggen van de werkzaamheden, wat wordt van de ouders verwacht en welke bijdrage gaan de consulenten wonen van MEE leveren in het traject. 
 • Bespreken stappenplan 
 • Oriëntatie bezoeken afleggen bij andere bestaande vergelijkbare projecten. 
 • Beheersaspecten (Kwaliteit, Informatie, Geld, Organisatie, Tijd) 
 • 1ste beslisdocument

naar boven

Definitiefase 

 • Vaststellen definitief projectresultaat 
 • Naamgeving en logo project 
 • Contact leggen met notaris
 • Oprichten rechtspersonen (vereniging of stichting) 
 • Kiezen van bestuur 
 • Netwerken 
 • Keuze zorgaanbieder(s) 
 • Convenant tekenen met rechtspersoon, zorgaanbieders (s), gemeente, gemeentelijke woningbedrijf en MEE. 
 • Vaststellen vergaderdata, tijd en locatie 
 • Taakverdeling maken 
 • PR materiaal maken 
 • Subsidiemogelijkheden onderzoeken 
 • Activiteiten plannen en organiseren met ouders en kinderen gezamenlijk 
 • Activiteiten plannen en organiseren voor de toekomstige bewoners 
 • Opstellen Programma van Eisen (PvE) voor de bouw 
 • Definitieve keuze architect 
 • Zorgaanvraag in kaart brengen
 • Visie op zorg schrijven

naar boven

Ontwerpfase

Gebouw

 • Structuurontwerp 
 • Voorlopig ontwerp 
 • Definitief ontwerp 
 • Domotica

Zorg 

 • Individueel zorgplan maken 
 • Zorg- en dienstverleningsovereenkomst opstellen

Wonen 

 • Opstellen huishoudelijkreglement 
 • Opstellen huisregels

naar boven

 

Voorbereidingsfase
Bouw 

 • Bestek en tekeningen 
 • Bouw vergunning 
 • Aanbesteding
 • Wmo woningaanpassing aanvragen

Financiering Zorg

 • Persoons Gebonden Budget indicaties aanvragen 
 • Offertes aanvragen zorgaanbieders

Wonen

 • Voorbereiden verhuizing 
 • Kennismaken met de buurt
 • Ouders ondersteuning en begeleiding bieden bij het loslaten van het kind
 • Werven van financiële middelen via sponsoring 
 • Werven van financiële middelen via fondsenwerving

naar boven

 

Realisatiefase

Bouw

 • Uitvoering bouw 
 • Oplevering bouw 
 • Inrichting gebouw 
 • Opening

Zorg 

 • Contract tekenen met de zorgaanbieder 
 • Personeel aannemen 
 • Verhuizen 
 • Voorbereiden nazorg (afstemmingsafspraken maken rondom organisatie tussen ouders onderling tussen de zorgaanbieder en woningcorporatie)

Wonen 

 • Huurcontract sluiten met gemeentelijk woningbedrijf

naar boven

 

Nazorgfase 

 • Project proces evalueren samen met alle betrokken partijen. 
 • Na ongeveer een jaar een tevredenheidsonderzoek houden onder personeel en ouders.

naar boven

Oudereninitiatieven

Vergezicht 36
6661 RE Elst
T: (0481) 374589
E: neveitaitininereduo.[antispam].@naar-keuze.nl

 

© Naar-Keuze 2024