logo-naar-keuze
 
bg-illustratie88
 

Doelstellingen project

De doelstellingen voor dit project zijn als volgt geformuleerd

  • Het implementeren van de door Naar-Keuze en andere organisaties ontwikkelde producten om ouders/ familie die actief betrokken zijn bij ouder(woon) initiatieven te ondersteunen bij de realisatie van hun plannen om hen de juiste voorlichting te geven en keuzes te kunnen maken ten aanzien van beleid.
  • Kleinschalige initiatieven, maar ook beleidsmedewerkers van stakeholders als zorgkantoren, ZN, VWS, VGN, ZonMw, zijn zich bewust dat mensen met een verstandelijke beperking in kleinschalige woon(ouder)initiatieven ook ouder worden en dat om het bewust maken van keuzen voor beleid gaat.
  • De ontwikkelde leidraad over het gesprek (de dialoog) wordt gevoerd op zowel individueel als collectief niveau over de gevolgen van het ouder worden van zowel cliënten als naasten, als direct verantwoordelijke bestuurders, gebruikt om bewust keuzen te maken.
  • Ouders/familieleden/cliënten/medewerkers zijn op de hoogte van het bestaan van materiaal dat beschikbaar is om met elkaar het gesprek aan te gaan, zowel op individueel niveau (driehoek) als op collectief niveau binnen de woonvorm.
  • Cliënten die kiezen voor kleinschalige (woon)initiatieven zijn samen met begeleiding in staat bewust keuzes te maken (versterking cliëntpositie).
  • Ouders/ familieleden die zitting hebben in stichtingsbesturen/ verenigingen en coöperaties en de verantwoordelijkheid hebben om een woonvorm draaiende te houden, kunnen keuzes maken over hun opvolging t.b.v. de functie als verantwoordelijke voor de woonvorm, zijn in staat afstand te nemen en hun rol over te dragen aan derden.

Oudereninitiatieven

Vergezicht 36
6661 RE Elst
T: (0481) 374589
E: neveitaitininereduo.[antispam].@naar-keuze.nl

 

© Naar-Keuze 2024